Gran

Gran - obrt za logopedske usluge

U logopedskom kabinetu Gran nude se usluge logopedske dijagnostike, savjetovanja i terapije.

Ostale usluge obuhvaćaju suradnju s ustanovama (udrugama, domovima za starije i nemoćne osobe, predškolskim i školskim ustanovama) u vidu održavanja predavanja, radionica, upoznavanja s radom logopeda ili ostvarivanja suradnje i pružanja podrške kod zajedničkih klijenata.

Logopedska dijagnostika je proces utvrđivanja trenutnog komunikacijskog i jezično – govornog statusa klijenta

Trajanje ovisi o suradnji, raspoloženju klijenta, vrsti i intenzitetu teškoća (60, 90 ili 120 min)

 • provodi se razgovorom, opservacijom, primjenom standardiziranih i/ili nestandardiziranih testova i metoda procjene
 • uz komunikacijski i jezično – govorni status, otkriva vještine, interese i navike klijenata te funkcioniranje unutar obiteljske dinamike

Obuhvaća procjenu:

 • komunikacijskih vještina, jezičnih vještina (jezičnog razumijevanja i proizvodnje)
 • izgovora glasova
 • karakteristika glasa i prozodijskih elemenata govora
 • brzine i tečnosti govora
 • oralno – motoričkih vještina i vještina hranjenja (Talktools procjena)
 • vještina spremnosti za školu i vještina čitanja i pisanja

 

Završava pisanim stručnim mišljenjem logopeda s preporukom za daljnje postupanje.

Logopedsko savjetovanje ima za cilj pružiti podršku u različitim okolinama klijenta uz davanje savjeta i smjernica u situacijama zabrinutosti za klijentov razvoj ili napredak.

Odvija se prema potrebi, u dogovoru s klijentovom obitelji i stručnjacima uključenima u rad s klijentom (odgajatelji, učitelji, asistenti, ostali stručnjaci).

Logopedska terapija je skup metoda, principa i tehnika kojima se jačaju komunikacijske i akademske vještine, potiče jezično razumijevanje i izražavanje, povećava samopouzdanje i hrabrost u govornim situacijama. 

Trajanje terapijskog procesa ovisi o dobi i općem stanju klijenta, vrsti i intenzitetu teškoća te rasponu klijentove pažnje i koncentracije (30, 45 ili 60 min)

Uključuju se klijenti s utvrđenim teškoćama/poremećajima:

 • komunikacije
 • jezičnih sastavnica
 • izgovora pojedinačnih ili skupina glasova
 • glasa 
 • brzine i tečnosti govora (brzopletost, mucanje)
 • oralno – motoričkih vještina i vještina hranjenja
 • motoričkim govornim poremećajima (dizartrija, dispraksija)
 • čitanja, pisanja, računanja i učenja
 • oštećenjima sluha 
 • afazijom

Mogućnosti terapijskog procesa:

 • online
 • terapija o obiteljskom okruženju – posjet u kući

Suradnja s različitim ustanovama (razmjena važnih informacija, stvaranje suradnje i podrške za zajedničke klijente)

Održavanje edukacija, radionica, programa vezanih uz komunikaciju i jezično – govorni razvoj