Gran

Gran - obrt za logopedske usluge

Zvanje: profesor logoped

Iskustvo rada: područje komunikacijskih i jezično – govornih teškoća i poremećaja djece i odraslih osoba

Područje rada koje me oduvijek posebno zanimalo je logopedska terapija odraslih osoba sa stečenim motoričkim, komunikacijskim i jezičnim teškoćama uzrokovanim različitim neurološkim stanjima (moždani udar, traumatska ozljeda mozga, tumor) i neurodegenerativnim bolestima.

Ponosna sam mama dviju djevojčica.

Početno iskustvo rada stekla sam u centru za odgoj i obrazovanje kao:

 • voditelj predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju 
 • stručnjak edukacijsko – rehabilitacijskog profila – učitelj u odgojno – obrazovnoj grupi. 
Nastavila sam učiti i razvijati vještine u osnovnoj školi kao:

 • stručnjak edukacijsko – rehabilitacijskog profila – učitelj u posebnom razrednom odjelu za djecu s teškoćama u razvoju
 • stručni suradnik logoped

U dječjem vrtiću kao:

 • stručni suradnik logoped

 U udrugama kao:

 • logoped za osobe s invaliditetom

 • stručnjak za ranu intervenciju

Tijekom rada kontinuirano sam se educirala i usavršavala, a u nastavku navedene su neke od posljednjih važnijih edukacija:

 • TALKTOOLS – 3 PART TREATMENT PLAN FOR OPT (ORAL PLACEMENT THERAPY) u trajanju od 12 sati, 2020.
 • PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM (PECS) LEVEL 1 TRAINING u trajanju od 13 sati, 2020.
 • STRUČNJAK SAVJETOVATELJ u trajanju od 90 sati, 2021.
 • PROCJENA MILJOKAZA VERBALNOG PONAŠANJA I IZRADA RAZVOJNOG PROFILA DJETETA (VB-MAPP procjena), 2021.
 • RBT TRAINING u trajanju od 40 sati, 2021.

GRAN, obrt za logopedske usluge, vl. Marina Mikulek Gran

Varaždinska ulica 25, 42209 Sračinec

OIB: 82998303139

Matični broj obrta: 98401947

Poslovni račun: Zagrebačka banka, IBAN: HR8323600001102992860