Gran

Gran - obrt za logopedske usluge

Djeca s....ADHD-om, teškoćama pažnje, dominantnom lijevom rukom, motoričkim teškoćama, specifičnim teškoćama čitanja i pisanja, razvojnim jezičnim poremećajem, mucanjem, slabovidnošću...

su djeca koja često prođu "ispod radara" našeg školskog sustava. Kod mnogih se teškoće uoče kasno, iako su prisutne od rođenja i/ili vidljive u predškolskom razdoblju. Kod većine se čeka da teškoće prođu "razvojno", no kod nekih se one ipak, u određenom obliku, zadržavaju cijeli život.
Ako dijete pokazuje sustavne (uvijek na isti način, u istim situacijama i/ili aktivnostima) ili nesustavne teškoće (u više različitih situacija, povremeno bez teškoća, a često s teškoćama) koje ne prolaze i ne smanjuju se tijekom određenog razdoblja, nikako nije preporučljivo čekati.
Školski program zahtijeva prethodno razvijene predvještine kako bi se "ubrzano" usvajala školska, planirana znanja, bez čekanja ili usporavanja. Dijete s teškoćom se vrlo brzo počinje osjećati neuspješnim. "Snalažljivi", kako bi kompenzirali svoj već svjestan nedostatak, često preuzimaju uloge zabavljača, male bebe, pomagača učiteljici, ali mogu steći uloge neposluška, nepažljivka, brbljavca. Samopouzdanje je u obje situacije taknuto.
Također, često se jedan tip teškoća zamijeni s drugim (npr. razvojni jezični poremećaj s teškoćama čitanja, budući da uz deficit u više jezičnih sastavnica može biti teško fonološki prepoznati glas i pretvoriti ga u slovo ili spojiti više glasova u riječ, što se svakodnevno dešava i kod djece s teškoćama čitanja) ili preraste u drugi (npr. specifične teškoće čitanja ili disleksija s vremenom prerastaju u poremećaj učenja, budući da svaki predmet, u određenoj mjeri, zahtijeva čitanje).
U mnogo situacija su odgajatelji ili učitelji oni koji primijete teškoće i upute roditelja na procjenu stručnjaka. Važno je zatražiti savjet ili pomoć što prije, posebice ako kao roditelj redovito primijetite "drugačiji" način izvršavanja aktivnosti ili zadataka, a iz škole/vrtića dobivate kontinuirano pozitivne informacije bez bilo kakve zabrinutosti.