Gran

Gran - obrt za logopedske usluge

 

Prije samog procesa dijagnostike, osobama uključenim u dijagnostički proces ili roditeljima ukoliko se u dijagnostički proces uključuje dijete, daje se suglasnost o prikupljanju i obradi osobnih podataka.

Dijagnostički proces ili procjena u koju su uključena djeca u kabinetu “Gran” najčešće počinje igrom u kojoj sudjeluju roditelji i dijete na uobičajen način kako to izvode i kod kuće, dok logoped promatra (opservira) i bilježi vrstu, funkciju, intenzitet i trajanje komunikacije. Dobiva se uvid u realne  teškoće (primjerice motoričku nespretnost ili senzornu osjetljivost), vrstu i način igre te reakcije, ponašanja i očekivanja roditelja.  

Nakon početnog dijela, kroz vođenu igru i aktivnosti procjenjuje se jezično razumijevanje (odazivanje na ime, slijeđenje jednostavnih naloga, razumijevanje rečenica i priča), govor i jezična produkcija (karakteristike glasa i prozodije, brzina i tečnost, izgovor) i osnovne jezične sastavnice (uporaba više vrsta riječi, sastav rečenice, gramatičnost).

Roditelji često daju dragocjene informacije o sudjelovanju djeteta u svakodnevnim rutinama i funkcioniranju djeteta u drugim okolinama (dječji vrtić, škola).

Dijagnostički proces za stariju djecu i odrasle osobe započinje razgovorom koji je ujedno procjena spontanog govora, opće svijesnosti i orijentacije. Nakon toga slijedi procjena govorne produkcije (respiracije, fonacije, rezonancije i artikulacije) i procjena oralne motorike. Slijedi procjena jezičnog razumijevanja, jezičnih sastavnica i jezičnog izražavanja. Posljednji dio obuhvaća procjenu viših kognitivnih funkcija kao što su čitanje, pisanje i računanje. 

Logopedska dijagnostika uključuje pisano stručno mišljenje logopeda s preporukom.