Gran

Gran - obrt za logopedske usluge

 

Privatan logopedski kabinet za logopedsku dijagnostiku, procjenu, savjetovanje i terapiju djece i odraslih osoba


        U kabinetu se pružaju usluge:

  • poticanja komunikacijskog i jezično – govornog razvoja djece rane dobi
  • savjetovanje i terapija komunikacijskih, jezično – govornih i oralno motoričkih teškoća djece predškolske i školske dobi te odraslih osoba
 
   
  • individualan pristup korisniku 
  • uključenje i aktivna uloga obitelji 
  • korištenje metoda i postupaka primjerenih dobi, sposobnostima i vrsti teškoće/poremećaja